استخدام تراشکار CNC و دستی با بیمه و سرویس در گالپرتی پارس در قم