استخدام مهندس برق و الکترونیک در شرکت پایا کنترل پاسارگاد در هرمزگان