استخدام تکنسین فنی با سرویس و بیمه در شرکت صنایع مس قائم در شاهین شهر