استخدام نماینده علمی (مدرپ) در شرکت داروسازی باریج اسانس در اصفهان