استخدام کارگر ساده با بیمه، سرویس، جای خواب در شهرک صنعتی اشتهارد