استخدام سرپرست تولید مبلمان با بیمه،پاداش در ایریا تاش کیش (یاتاش)/هرمزگان