استخدام سرپرست فروش مویرگی مواد غذایی در گروه صنعتی طبیعت میهن در یاسوج