استخدام تراشکار با حقوق ثابت و بیمه تکمیلی از چهارمحال و بختیاری