استخدام بازاریاب مویرگی دستگاه کارتخوان بانکی در گیلان