استخدام مسئول QC با بیمه تکمیلی در شرکت سولان صبای پارسیان در یزد