استخدام کارشناس کنترل کیفی و منشی در شهرک صنعتی نظرآباد