استخدام مهندس برق و الکترونیک و انباردار با بیمه، سرویس در آذربایجان شرقی