استخدام برنامه نویس PHP در مجموعه فنی کارا در خراسان رضوی