استخدام گرافیست، مدیر تولید محتوا و مدیر فروش آژانس دیجیتال مارکتینگ