استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت 6/200 در شرکت فانوس سپهر در قزوین