استخدام مدیر فروش در فروشگاه های زنجیره ای هفت در کرمانشاه