استخدام بازرس فنی در شرکت اس جی اس ایران لیمیتید در زنجان