استخدام کارمند فروش در شرکت بازرگانی پرتوی در آذربایجان شرقی