استخدام خیاط راسته دوز صنعتی و برشکار با بیمه،سرویس در سهند بهساز طب جم/قم