استخدام اپتومتریست با حقوق بالا در یک مجموعه چشم پزشکی در کرج