استخدام مونتاژکار و کارگر ساده در شرکت تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز در فارس