استخدام بازاریاب میدانی با بیمه و بیمه تکمیلی در آذربایجان غربی