استخدام ویزیتور فروش (تلفنی) با حقوق ثابت، پورسانت، بیمه، بیمه تکمیلی