استخدام تکنسین برق، تکنسین فنی، راننده لیفتراک و کمک انباردار در البرز