استخدام کارشناس کنترل کیفیت و کارشناس IT در شرکت صنعتی گلشهد نقش جهان