استخدام مدیر مالی و مدیر فروش در یک شرکت معتبر صنعتی در فارس