استخدام طراح و کارگردان تیزرهای تبلیغاتی در بازرگانی طاهرخانی در البرز