استخدام سرپرست فروش گروه صنعتی گلرنگ در شرکت مارینا پخش هستی /سنندج