استخدام حسابدار با حقوق 5 تا 8 میلیون در یک شرکت معتبر ساختمانی در فارس