استخدام کارمند فروشگاه با حقوق ثابت، بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت دیلی مارکت