استخدام کارگر خط تولید (اپراتور) با سرویس در شرکت ساسان در البرز