استخدام مدیر فروش، کمک انباردار، حراست (نگهبان) و باربر در آذربایجان شرقی