استخدام کارشناس کنترل کیفی با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در آذربایجان شرقی