استخدام کارشناس فروش (آزمایشگاهی) با دریافتی 5 تا 15 میلیون، بیمه و پاداش