استخدام مسئول فروش و بازاریابی و مسئولIT در یک کارخانه صنایع غذایی در البرز