استخدام ویزیتور (بازاریاب) با حقوق ثابت، بیمه، بیمه تکمیلی، پورسانت/ زاهدان