استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در بانه