استخدام مهندس شیمی با بیمه در یک کارخانه آرایشی و بهداشتی در البرز