استخدام جوشکار برق و co2 در شرکت جاده رانان ایمن ساز نصف جهان از همدان