Menu

انتصاب ۳ معاون جدید در وزارت امور خارجه | شبکه خبر

انتصاب ۳ معاون جدید در وزارت امور خارجه | شبکه خبر
شبکه خبر

وزیر امورخارجه در احکامی جداگانه معاون سیاسی، معاون اداری و مالی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه را منصوب کرد.

با حکم وزیر امورخارجه، جناب آقایان علی باقری به عنوان معاون سیاسی، محمد فتحعلی به عنوان معاون اداری و مالی و مهدی صفری به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه منصوب شدند.وزیر امور خارجه از خدمات سید عباس عراقچی، علی ابوالحسنی و سید رسول مهاجر در این سمت ها قدردانی کرد.