Menu

سوال مشاور سیاسی حسن روحانی: اکنون که حکمرانی یک‌دست شده ، بانیان وضع موجود و پدیدآورندگان شکاف‌های ملّی، بفرمایند... | خبرآنلاین

سوال مشاور سیاسی حسن روحانی: اکنون که حکمرانی یک‌دست شده ، بانیان وضع موجود و پدیدآورندگان شکاف‌های ملّی، بفرمایند... | خبرآنلاین
خبرآنلاین

حمید ابوطالبی نوشت: در انتخابات سال ۱۳۹۶ با هشدار نسبت به خطای استراتژیکِ ایجاد«شکاف ملّی» و «بحران اخلاقی» در جامعه، نوشتم هشیار باشیم که با ایجادبحران فرهنگی جامعه رابه کجا می‌بریم؟

مشاور سیاسی حسن روحانی در رشته توئیتی نوشت:

از یک مورخ «نظام‌های حقوقی تطبیقی» در اروپا خواستند تفاوت مبنایی «فرهنگ های ملّی» در رابطه با «قانون و اخلاق» را بیان نماید، او نوشته است: بسیار ساده است؛ در آلمان همه چیز ممنوع است، مگر آن چیزی که مجاز است؛ در فرانسه همه چیز مجاز است، مگر آن چیزی که ممنوع است؛

در روسیه همه چیز ممنوع است، حتی آن چیزی که مجاز است؛ در ایتالیا همه چیز مجاز است، حتی آن چیزی که ممنوع است؛ و…

در انتخابات سال ۱۳۹۶ با هشدار نسبت به خطای استراتژیکِ ایجاد«شکاف ملّی» و «بحران اخلاقی» در جامعه، نوشتم هشیار باشیم که با ایجادبحران فرهنگی جامعه رابه کجا می‌بریم؟

اکنون که حکمرانی یک‌دست شده است، بانیان وضع موجود، و پدیدآورندگان شکاف‌های ملّی، بفرمایند: روند تحولات اجتماعیِ چهل ساله دررابطه با«قانون و اخلاق» و قانون‌گذاری، ایران رابه سوی کدامیک ازاین وضعیت‌ها و یا ترکیب آنها سوق داده است؟ و در ایران همه چیز…

بیشتر بخوانید :

  • صوفی : طیف هایی از اصولگرایان، منتقد عملکرد رئیسی شده اند / ناکامی پروژه «حاکمیت یک دست»

صوفی : طیف هایی از اصولگرایان، منتقد عملکرد رئیسی شده اند / ناکامی پروژه «حاکمیت یک دست»

  • روزنامه جمهوری اسلامی: دولت سیزدهم با وجود یکدست بودن حاکمیت و تبلیغات فراوان موفق نبوده

روزنامه جمهوری اسلامی: دولت سیزدهم با وجود یکدست بودن حاکمیت و تبلیغات فراوان موفق نبوده

  • رمزگشایی از جهش تعداد تجمعات اعتراضی در دولت رئیسی

رمزگشایی از جهش تعداد تجمعات اعتراضی در دولت رئیسی

۲۱۲۱۵