Menu

روایت ربیعی از اقدام ضروری برای «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی» | خبرآنلاین

روایت ربیعی از اقدام ضروری برای «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی» | خبرآنلاین
خبرآنلاین

سخنگوی دولت روحانی ، «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی » را «منوط به پاسداری از صندوقهای رای و حضور همیشگی در پای این صندوقها» دانست.

علی ربیعی ، سخنگوی دولت روحانی نوشت :

۱/ مشروطه بدون اجرای قانون اساسی و انتخابات آزاد، رقیق سازی و بی خاصیت شده و در ابهام گم شدن مفاهیم،

دیکتاتوری رضاخان به عنوان نتیجه #مشروطه بازنمایی شد. شاه نیز در آبان ۵۷ در یک اعتراف دیرهنگام، به تعهد

به قانون اساسی، به عنوان خون بهای انقلاب مشروطیت وعده داد.

۲/ حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی منوط به پاسداری از صندوقهای رای و حضور همیشگی در پای این صندوقهاست.

گرامی باد یاد شهدای مشروطه و تلاشها، فداکاری ها و رشادت های آنها.

  • مشروطۀ ایرانی در ۷ پرده/ جنبشی که شکست نخورد

مشروطۀ ایرانی در ۷ پرده/ جنبشی که شکست نخورد

  • این پادشاه ایران، پناهده سفارت روسیه شد / عاقبت تن ندادن به مطالبات مردم

این پادشاه ایران، پناهده سفارت روسیه شد / عاقبت تن ندادن به مطالبات مردم