برای صیانت از منابع آب و خاک حساسیت داشته باشیم/تجربه کرونا نشان داد بسیاری مقررات زائد هستند | ایسنا