Menu

صدور احکام متقن و مستند در گرو انجام کارشناسی دقیق است | ایسنا

صدور احکام متقن و مستند در گرو انجام کارشناسی دقیق است | ایسنا
ایسنا

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت کار کارشناس و جایگاه ویژه‌ آن اظهار کرد: صدور احکام متقن، مستدل و مستند در گرو انجام کارشناسی دقیق است

محمد رزم در دیدار با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان که امروز پنجم تیرماه به مناسبت هفته‌ی قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد، با تسلیت شهادت معمار بزرگ و بنیان‌گذار دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبریک هفته‌ی قوه قضاییه گفت: هم قاضی و کارشناس به دنبال رفع ابهامات پرونده و کشف حقیقت هستند و این مسئله به‌خوبی اهمیت جایگاه کارشناس را نشان می‌دهد.

وی تأکید بر اینکه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در کنار قضات دو بال فرشته‌ی عدالت هستند، بیان کرد: دستگاه قضایی با دید نیروی خودی به کارشناسان نگاه می‌کند.

رزم با اشاره به اینکه هم در فقه و آموزه‌های دینی بر استفاده از نظریه‌ی تخصصی و کارشناسی تأکید شده است، افزود: در بسیاری از موارد صدور احکام متقن، مستدل و مستند در گروه انجام کارشناسی دقیق است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه کارشناس باید با تخصص و تعهد به ایفای نقش خود بپردازد، تصریح کرد: در همین راستا انتظار می‌رود از تأخیر در ارائه‌ی نظریه‌ی کارشناسی بپرهیزند تا بدین‌وسیله از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

رزم، ابهام در نظریه‌ی کارشناسی را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و یادآور شد: اگر کارشناسان فرایند کارشناسی را با دقت انجام دهند از مشکلات احتمالی بعدی پیشگیری می‌شود.

وی به کارشناسان توصیه کرد: در استفاده از امکانات خواهان یا خوانده شرایط قانونی را در نظر داشته باشند که در این زمینه هیچ‌گونه شائبه‌ای شکل نگیرد.