Menu

تصویر دیده نشده از رهبر انقلاب بر سر سفره، در منزل شهید آیت الله بهشتی | خبرآنلاین

تصویر دیده نشده از رهبر انقلاب بر سر سفره، در منزل شهید آیت الله بهشتی | خبرآنلاین
خبرآنلاین

شماره‌ دویست‌وچهل‌ودوم هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب و شهید بهشتی منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین در این تصویر نوشته بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب منتشر شده که فرموده اند؛

«نظام نه تنها با رفتن بهشــتی و با رفتن شــخصیتهای برجســته دیگری که چه با او، چه قبل از او و چه بعد از او به شهادت رسیدند، فلج و زمین گیر نشد، بلکه هر کدام از این شــهادت ها مثل خون تازه ای در رگ کالبد زنده و پر طراوت این نظام جوان دوانده شد و آن را سرحال تر، بانشاط تر و پرانگیزه تر کرد. این همان استحکام نظام است.»

تصویر دیده نشده از رهبر انقلاب بر سر سفره، در منزل شهید آیت الله بهشتی | خبرآنلاین