Menu

قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد | میزان

قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد | میزان
میزان

قوه قضاییه، که ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه‌ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد؛ و اگر کسانی پیدا شوند که ندانسته در امور قضایی دخالت می‌کنند، باید بدانند که بر خلاف دستورات شرعیه و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند.