Menu

آمریکا؛ شریک جنایت صدام در بمباران شیمایی سردشت | میزان

آمریکا؛ شریک جنایت صدام در بمباران شیمایی سردشت | میزان
میزان

جنایت سردشت و عدم پیگیری‌های این اقدام ددمنشانه از سوی مراجع بین‌المللی، کوس رسوایی آن دسته از دولت‌هایی که در پس شعارهای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم خود، صدام را حمایت و دائما او را مجهز می‌کردند، به صدا درآورد.