Menu

جنگ مجسمه ها در آمریکا | شبکه خبر

جنگ مجسمه ها در آمریکا | شبکه خبر
شبکه خبر

پایین کشیدن مجسمه‌ها تا آتش زدن پرچم ایالت‌هایی که نماد کنفدراسیونی دارند به نمادی برای مبارزه با بی‌عدالتی در آمریکا تبدیل شده است.

معترضان به بی عدالتی در واشنگتن و مقابل تندیس آبراهام لینکلن تظاهرات و سیاست‌های تبعیض نژادی را محکوم کردند. نیویورک و کلرادو هم عرصه تظاهرات علیه خشونت و تبعیض نژادی بود. معترضان نژادپرستی در آمریکا را محکوم کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

در دِنوِر تظاهرات در میان حضور گسترده و شدید نیرو‌های امنیتی و پلیس برپا شد. در پورتلند تظاهرات ضد بی عدالتی به خشونت کشیده شد.با گسترش اعتراض‌ها در آمریکا، مجلس نمایندگان "می سی سی پی " به تغییر پرچم دوره برده داری این ایالت رای داد. پرچم کنفدراسیون یادآور بخش تاریکی از تاریخ آمریکا است.مجلس نمایندگان آمریکا هم برچیده شدن نماد‌های کنفدراسیونی را از اماکن این مجلس خواستار شد. دانشگاه پرینستون نیز اعلام کرد: نام «وودرو ویلسون» را از ساختمان این دانشگاه به علت سیاست‌های تبعیض نژادی اش حذف می‌کند. پایین کشیدن مجسمه‌ها تا آتش زدن پرچم ایالت‌هایی که نماد کنفدراسیونی دارند به نمادی برای مبارزه با بی‌عدالتی تبدیل شده است.ترامپ با امضاء فرمان حفاظت از مجسمه‌های آمریکا تهدید کرده حبس‌های طولانی مدت در انتظار افرادی است که مجسمه‌ها را سرنگون می‌کنند.اعتراض‌ها ضد بی عدالتی و نژاد پرستی در اروپا هم ادامه دارد. معترضان در برلین آلمان برابری نژاد‌ها را خواستار شدند.در لیسبون پایتخت پرتغال هم مردم با تجمع و سر دادن شعار‌هایی ضد تبعیض نژادی، برقراری عدالت را خواستار شدند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانلود فیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی