Menu

خدمات‌دهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) به رزمندگان مجروح مدافع حرم | میزان

خدمات‌دهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) به رزمندگان مجروح مدافع حرم | میزان
میزان

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) با بیان اینکه آموزش‌های بسبار خوبی در زمینه پدافند شیمیایی در بخش‌های لشکری و کشور انجام شده است، گفت: با استفاده از این اورژانس ترومایی تا کنون توانسته‌ایم به رزمندگان مجروح مدافع حرم خدمات ارائه دهیم.