Menu

آئین‌نامه ساماندهی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و ورزشی ابلاغ شد | فارس

آئین‌نامه ساماندهی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و ورزشی ابلاغ شد | فارس
فارس نیوز

معاون اول رییس جمهوری روز دوشنبه آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آئین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی را ابلاغ کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی،  بهینه‌سازی و تبدیل به احسن کردن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.